Heikki Vestman Järjen käyttö on pääasia.

Byrokratia alas, työlle ja perheelle tilaa

Suomalainen menestys ja hyvinvointi on luotu ihmisten halusta tavoitella unelmiaan, kouluttautua ja kehittää itseään sekä pitää huolta läheisistään. Ne motivoivat yrittämään, tekemään ja kilvoittelemaan kunhan mahdollisuus annetaan.

Suomi on uuvuttanut itsensä rajoitteilla ja kielloilla. Ahkeruudelle, yrittämiselle ja arjen valinnoilla tulee raivata tilaa. Vain sääntelyä ja byrokratiaa raivaamalla, verottamalla fiksummin sekä työmarkkinoille joustoa lisäämällä Suomen hyvinvointi voidaan turvata. Oleellista on, että työn teettäminen ja tekeminen saadaan kannattavammaksi.

Sääntelyn purkaminen ei ole populismia. Byrokratiasta aiheutuvan pelkästään hallinnollisen taakan on arvioitu oleva yrityksille 2 miljardin luokkaa. Eniten tämä uuvuttaa pienyrityksiä. Hallituksen on ollut tarkoitus keventää hallinnollista taakkaa jo useita vuosia - tuloksetta. 

Miljardien edestä hankkeita odottaa lupaprosesseissa. On päällekkäisiä selvitysvelvollisuuksia, ja luvanvaraisiksi on säädettyjä toimintoja, jotka eivät luvanvaraisuutta tarvitse. Tämä paperin pyörittäminen on pois investoimisesta ja työllistämisestä. Ihmisten ja yritysten tulee saada keskittyä oleelliseen, tekemiseen.

Kaupan sijainnin ja aukioloaikojen sääntelyä on vapautettava. Päällekkäiset selvitysvelvoitteet on karsittava ympäristöluvista. Perusteetta luvanvaraisiksi säädetyt toiminnot kuten aurinkopaneelien asentaminen ja maalämmön sijoittaminen muulle kuin pohjavesialueelle tai muille riskialueille, on vapautettava. Yksittäisten purettavien normien listaaminen ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa, vaan lainvalmistelua ja erityisesti lakien vaikutusten arviointia on parannettava.

Yli 90 prosenttia uusista suomalaisista työpaikoista on kuluneen 10 vuoden aikana syntynyt pk- yrityksiin. Riskiä ja työllistämisen kynnystä on saatava kiireesti alas pienyrityksille ja yksinyrittäjille, joita on yli 160 000 eli 65 % yrittäjistä.

Konkreettisia toimia ovat työnantajamaksujen porrastaminen (esimerkiksi ensimmäisestä työntekijästä yrittäjä kattaa vain 50 % maksuista), paikallinen sopiminen pienimmissä yrityksissä, yhden luukun malli yrityksen työnantajamaksuissa ja luvissa, vanhemmuuden kustannusten tasaaminen, nollatyösopimusten säilyttäminen, ALV-velvollisuuden rajan nostaminen sekä pienyritysten voiton verottaminen vasta sitä nostettaessa (ns. Viron malli).

Samaan aikaan, kun työtä riittää aiempaa harvemmille, työtä kasaantuu toisille. Työhyvinvointia tulee vaikeinakin aikoina parantaa. Työ on monilla aloilla entistä vähemmän aikaan tai paikkaan sidottua. Työaikapankki mahdollistaa jouston ja toisaalta vapaan säästämisen. Työaikapankista ja siihen liittyvistä työaikasuojelun vähimmäisehdoista on tarpeen säätää lailla. Osa-aikatyöstä on tehtävä kannattavaa ja hyväksyttävää.

Työ on oleellista, ja kotona tehty työ se vasta oleellista onkin. Julkisuudessa käydään kyllä keskustelua äidin tai isän asemasta, mutta kuka puhuisi perheestä ja sen asemasta. Lasten kotihoidon ja omaishoidon edellytykset sekä toimivat perhe- ja kotipalvelut on turvattava. Kotiavun palkkaamista on helpotettava.

Perheen ja työn yhteensovittamista voidaan parantaa myös joustavilla perhevapailla ja päivähoidolla. Perheen oikeus jakaa vanhempainvapaa ja kotihoidontuki on ehdottomasti turvattava. Euroopan mallin mukaan osa-aikahoidosta saadaan houkuttelevampi määrittämällä päivähoitomaksut tuntiperusteisesti sekä laajentamalla joustavaa hoitorahaa.

Talousnobelisti James Heckmanin mukaan yhteiskunnalle kannattavin investointi on satsata pieniin lapsiin. Laadukas varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat ratkaisevia Suomen menestykselle. Koulutuksesta ylipäätään ei enää ole varaa leikata. Lapset ja nuoret rakentavat huomisen talouden – annetaan siis mahdollisuus siihen.

Heikki Vestman, www.heikkivestman.fi

Kirjoitus on julkaistu Media-konsernin paikallislehdissä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat